می گفت : بکارت جسمش را نمی خواهم ، نجابت ذهنش را می خواهم .

ومن خنديدم ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 5 بازدید
shabnam

مطمئن نباش که راست ميگفت.